A. Guru-guru yang menguasai ilmunya secara mendalam :
– Syeikh & Syaikhoh
– Doktor-doktor yang excellence di bidangnya
– Guru-guru teruji ( sebagai teacher aide )
– Musyrif-musyrifah yang uswatun hasanah

B. keterlibatan keluarga yang maksimal